Blog

Masterclass Ontluikend Ondernemen als pijler in MKB Toekomstplan 2030 van ONL

dinsdag 26 juni 2018

Het MKB-toekomstplan is 31 mei, tijdens de #Nationale #Ondernemersdag 2018, overhandigd door ONL voor Ondernemers en haar partners aan Staatssecretaris mw. Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. O.a. is het stimuleren van ondernemerschap een belangrijke pijler.

Ondernemende vaardigheden moet beschikbaar zijn voor iedere Nederlander en dit moet al gestalte krijgen in het basisonderwijs.
Peter Reijns, Enforz ondernemende interim managers en initiatiefnemer Stichting Ontluikend Ondernemen.
“Ondernemen is het nieuwe gamen. Met deze slogan zetten wij als initiatiefnemers al vijf jaar onze schouders onder het programma de Masterclass Ontluikend Ondernemen op basisscholen om in een vroeg stadium een ondernemende houding aan te leren. En dat doen we niet voor niets. Ik merk dat bij de uitvoering van onze interim opdrachten een ondernemende houding, gedrag en vaardigheden steeds belangrijker worden. Het gaat daarbij om zelfsturend zijn (eigen verantwoordelijkheid), kritisch en creatief denken, samenwerking aangaan, sociale vaardigheden, creëren van oplossingen. Wij als ondernemend interim management bureau zetten dergelijke competenties bewust in en streven er naar dat we dat ook los maken bij onze klanten. Wij helpen zo echt gezonde organisaties van de toekomst bouwen, die doordrenkt zijn van ondernemerschap, van top naar de werkvloer.”

Lees hier het gehele MKB Toekomstplan: http://onl.nl/mkb-toekomstplan-2030/mkb-toekomstplan-2030/