Blog

Wordt uw school in 2019 winnaar van de Masterclass?

donderdag 30 augustus 2018

Doe mee met de Masterclass Ontluikend Ondernemen voor groep 8 van de bassischool.

Doet uw school dit jaar weer mee aan het programma Masterclass Ontluikend Ondernemen? Of heeft uw interesse om dit jaar mee te doen?
De Masterclass Ontluikend Ondernemen gaat weer van start en we zijn nu een inventarisatie aan het maken. Wij bieden u dit programma gratis aan.

Wat houdt het programma Masterclass Ontluikend Ondernemen in?
Leerlingen uit groep 8 worden in teams uitgedaagd een idee voor een bedrijf te bedenken en uit te werken. In acht lessen leren de kinderen hun bedrijfsidee om te zetten in een ondernemingsplan. In de 8e les presenteren de teams hun ondernemingsplan aan de school, de ouders en een jury. Vanuit alle inzendingen selecteert de landelijke jury vervolgens wie in de Grande Finale mag pitchen voor de titel: Ontluikend Ondernemer 2019.

Wat leren de kinderen van groep 8?
Kinderen uit groep 8 leren omgaan met alle facetten van het ondernemen. Ze krijgen lessen in ondernemersvaardigheden zoals financieel inzicht, planning en presenteren. Daarnaast komen alle ‘lifeskills’ aanbod zoals samenwerken, verdelen van taken en het ontdekken van elkaars talenten. De op school ontwikkelde vaardigheden kunnen op deze manier in praktijk worden gebracht. Daarnaast vormen creativiteit en het ontwikkelen van een ondernemende houding de hoeksteen van de Masterclass.

Wat is het belang voor uw school?
U stimuleert ondernemingszin en eigen initiatief bij uw leerlingen. U geeft ze een kijkje in de keuken van ondernemers en helpt de leerlingen bij de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid voor hun toekomst. Via de Masterclass betrekt u de omgeving van de leerling – familie, vrienden en buurt – bij de school. Tevens zorgt ondernemend gedrag voor een betere uitgangspositie naar het vervolgonderwijs voor uw leerlingen.

Hoe werkt de Masterclass?
U geeft zich als basisschool op voor de Masterclass Ontluikend Ondernemen. De Stichting Ontluikend Ondernemen zorgt voor de gratis begeleiding en faciliteert de lessen. In overleg met de schoolleiding worden de lesuren en tijden bepaald. Enthousiaste managers en ondernemers van Enforz Ondernemende Interim Managers zorgen voor de inhoudelijke begeleiding van de acht lessen.

Wanneer gaat de Masterclass in 2019 van start?
Voor de kerstvakantie organiseert de Stichting Ontluikend Ondernemen een voorlichtingsbijeenkomst bij u op school. In samenspraak met de leerkracht worden vervolgens twee ideeën van de leerlingen geselecteerd. Voor de krokusvakantie start de Masterclass. Uiterlijk half mei zullen de schoolpresentaties plaats vinden. En eind mei 2019 is de Grande Finale Ontluikend Ondernemen 2019.

Doe mee en geef u op als school nu al op voor 2019!
Doe mee als ondernemende basisschool en schrijf u in door zo spoedig mogelijk een e-mail te sturen aan jantine.konijn@ontluikend-ondernemen.nl. Voor meer informatie over de Masterclass kunt u telefonisch contact opnemen via: 06 21232900.

Kijk ook voor informatie op www.ontluikendondernemen.nl