Over Ons

Voor wie?

De Masterclass Ontluikend Ondernemen is een initiatief voor leerlingen uit groepen 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen worden in de periode februari tot en met mei in teams uitgedaagd een idee voor een bedrijf te bedenken en uit te werken. Na een kennismaking en introductie leren de kinderen in vier lessen hun bedrijfsidee om te zetten in een bondig ondernemingsplan. Vervolgens krijgen de teams een pitchtraining, waarna de teams hun ondernemingsplan presenteren aan de school, de ouders en een jury. Vanuit alle inzendingen beoordeelt de selectiecommissie vervolgens welke zeven finalisten in de Grande Finale mogen pitchen voor de titel: Ontluikend Ondernemer 2019.

Wat leren de kinderen van groep 7 en 8?

Kinderen uit groepen 7 en 8 leren omgaan met alle facetten van het ondernemen. Ze krijgen lessen in ondernemersvaardigheden zoals financieel inzicht, planning en presenteren. Daarnaast komen sociale aspecten (ook wel ‘life skills genoemd’) aanbod zoals  samenwerken, verdelen van taken en het ontdekken van elkaars talenten. De op school ontwikkelde vaardigheden kunnen op deze manier in praktijk worden gebracht. Daarnaast vormen creativiteit en het ontwikkelen van een ondernemende houding de hoeksteen van de Masterclass.

Wat is het belang voor de kinderen?

In het programma worden ondernemingszin en eigen initiatief van de leerlingen gestimuleerd. Ze nemen een kijkje in de keuken van ondernemers en de leerlingen worden bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun toekomst. Tevens zorgt ondernemend gedrag voor een betere uitgangspositie naar het vervolgonderwijs van de leerlingen. Via de Masterclass wordt ook de omgeving van de leerling –  familie, vrienden en buurt –   bij de school betrokken. Want ondernemen doe je niet alleen, dat betekent ook je netwerk inschakelen!

Hoe werkt de Masterclass?

De Stichting Ontluikend Ondernemen helpt waar nodig en kan de begeleiding in de vorm van Masters te organiseren. De Stichting heeft een groeiend netwerk met enthousiaste Masters, doch door de sterk groeiend vraag om deel te nemen, doet de Stichting een beroep op de scholen en hun omgeving (ouders, lokale ondernemer, e.d.) om een geschikte Master te helpen vinden. 

Er is een lesprogramma en een praktische tooling voor het vastleggen van het huiswerk, beschikbaar via de site van www.ontluikend-ondernemen.nl. Deelnemers dienen zich via de site aan te melden; dat kan eenvoudig via een email naar info@ontluikend-ondernemen.nl. In overleg met de schoolleiding (of meester/juf) worden de lesuren en tijden bepaald. Op de site is de programmaplanning terug te vinden.